mandag 16. november 2009

Anbefalt bok

Krav på respekt?
Forfatterne knytter kulturalismen til tanker om kulturer som lukkede enheter. Det har å gjøre med sosialantrologiens klassiske studieobjekter, små isolerte samfunn langt fra moderniteten, gjerne i Stillehavet eller i regnskogene. Men også i faget er synspunktet foreldet, så i denne omtalen vil jeg vektlegge et annet aspekt. Kulturalisme er en knippe forestillinger orientert rundt ideen om at kultur har krav på respekt.

Dersom det synes opplagt, kan grunnen være at man straks tenker på gleden over kreativitetens utallige manifestasjoner. En annen og mer relevant grunn er at vi ennå lever i skyggen av kolonitiden, da utallige overgrep ble begått. Mange overgrep ble mer eller mindre åpenlyst begrunnet ved systematisk nedvurdering av ikke-vestlige kulturer. Hvorfor ikke si at disse kulturene ble undertrykt, slik at det stadig er nødvendig å innskjerpe respekten for dem?
Men det skader ikke å tenke prinsipielt. Europeisk imperiekultur på 1800-tallet kan forklare, nettopp ikke begrunne (legitimere) overgrepene. “Det hører med til vår kultur!” Javel, men som svar på kritikk duger det ikke. Det legitimerer ingenting. Kulturalismen antar en legitimerende kraft som ikke er der.

Les hele artikkelen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alltid hyggelig med en kommentar!